PRAWO CYWILNE

 • prowadzenie sporów związanych ze zobowiązaniami cywilnoprawnymi, zarówno sądowych, jak i pozasądowych;

 • dochodzenie roszczeń wynikających z umów, kar umownych itp.;

 • ochrona przed nieuprawnionymi roszczeniami;

 • sporządzanie oraz opiniowanie wszelkiego rodzaju umów i porozumień;

 • prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji warunków umów;

 • pomoc przy stwierdzeniu nabycia spadku i poświadczeniu dziedziczenia;

 • unieważnienie testamentu;

 • uznanie spadkobierców za niegodnych dziedziczenia;

 • dział spadku i zniesienie współwłasności majątku spadkowego;

 • dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku;

 • sprawy związane z odpowiedzialnością za długi spadkowe;

 • sprawy z zakresu zasiedzenia;

 • rozwiązywanie sporów związanych ze współwłasnością, w tym zniesienie współwłasności;

 • ograniczone prawa rzeczowe, w tym służebność drogi koniecznej oraz służebność przesyłu i związane z nimi roszczenia;

 • obsługa wierzytelności na etapie negocjacji i wezwań przesądowych, windykacja niezapłaconych faktur;

 • kierowanie spraw do postępowania sądowego w celu uzyskania tytułu wykonawczego;

 • kierowanie i wspomaganie windykacji wierzytelności na etapie egzekucji komorniczej;

 • prawne wsparcie działów obsługi wierzytelności firm;

 • wypadki komunikacyjne,

 • wypadki przy pracy,

 • błędy lekarskie,

 • ubezpieczenia,

 • ochrona dóbr osobistych,


PRAWO RODZINNE

 • pomoc w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego;

 • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa;

 • ustanowienie rozdzielności majątkowej i podział majątku małżonków;

 • uregulowanie kontaktów rodziców z dziećmi, sprawy związane z władzą rodzicielską;

 • ustalenie pochodzenia dziecka, ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa i ojcostwa;

 • dochodzenie alimentów dla dziecka lub małżonka;


PRAWO PRACY

 • reprezentacja w postępowaniu ugodowym oraz w sprawach sądowych w razie wystąpienia konfliktów na tle prawa pracy;

 • bieżąca obsługa pracodawcy w zakresie prawa pracy;

 • przygotowanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych, m.in. regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, dokumentów związanych ze rozwiązaniem stosunku pracy, itp.;

 • ustalenie istnienia stosunku pracy;

 • badanie zasadności rozwiązania stosunku pracy, przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne;

 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia, odpraw, odszkodowań, wynagrodzenia za nadgodziny;

 • sprawy z zakresu mobbingu i dyskryminacji;


PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przed organy administracyjne;

 • sporządzanie skarg do WSA oraz skarg kasacyjnych do NSA;

 • reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

Kancelaria świadczy usługi skierowane zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na terenie całego kraju, lecz z racji położenia,( siedziba Kancelarii w Ozorkowie, Filia Kancelarii w Konstantynowie Łódzkim), głównie na obszarze województwa łódzkiego.

Kancelaria w Ozorkowie czynna jest w pon.wt.pt. w godz. 11:00-16:00

Kancelaria w Konstantynowie Łódzkim czynna jest w pon. w godz. 16:30-18:00 oraz w czw. 16:30- 18:00

Dostępność Kancelarii w inne dni i godziny po kontakcie telefonicznym pod numerem tel. 513-187-114